افزایش جمعیت گورخر آسیایی در منطقه بهرام گور
ییس پارک ملی قطرویه و منطقه حفاظت شده بهرام گور نی ریز گفت: در سرشماری پاییزه امسال هزار و ۸۰ راس گورخر آسیایی شمارش شده است که این تعداد در سرشماری گورخر ایرانی که در دیماه ١٣٩٧ انجام شد ٩٩٣ رأس بود.
رستگار افزود: در سرشماری امسال در مجموع بیش از ٣٥٠٠ رأس حیات وحش شامل گورخر آسیایی، کل و بز وحشی، قوچ، میش و جبیر در این پارک ملی شمارش شد که خوشبختانه اغلب گونه‌ها با افزایش روبرو بودند.
وی ادامه داد: در سرشماری پاییزه امسال که در منطقه حفاظت شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه برگزار شد، محیط بانانی از شهرستان‌های فسا، استهبان، پارک ملی بختگان، محیط زیست نی ریز و NGO‌هایی از سیرجان و نی ریز و تعدادی از دوستداران محیط زیست و انجمن زیست محیطی میراث ماندگار بختگان حضور داشتند.
گورخر آسیایی در گذشته جمعیت فراوانی در خاورمیانه، آسیای میانه و چین داشت، اما اکنون نسل آن در بیشتر مناطق منقرض شده و از زیرگونه ایرانی تنها در شاهرود سمنان و بهرام گور شهرستان نی ریز استان فارس باقی مانده‌است.
منطقه حفاظت شده بهرام گور در ۵۰ کیلومتری شهر نی ریز و ۲۶۰ کیلومتری شرق شیراز قرار دارد.