راز ماندگاری سعدی چیست؟
در پنجاه و سومین نشست از سلسله نشست‌های «برخوان سعدی» که با حضور سعدی‌پژوهان و علاقه‌مندان به سعدی، استادان و پژوهشگران در جوار یادمان میرزا احمد نی‌ریزی در نی‌ریز برگزار شد، حمید یزدان‌پناه، فرماندار نی‌ریز به تبجیل از مقام سعدی پرداخت و او را شاعری اخلاق‌مدار دانست که آموزه‌های اخلاق‌اش می‌تواند راهگشای مسائل و مشکلات مردمان در عصر حاضر شود.

در ادامه حامد فرغت، شهردار نی‌ریز با بررسی تاریخچه زندگی سعدی اظهار کرد که فارغ از نام و نشان مصلح‌الدین یا مشرف‌الدین برای «سعدی بزرگ»، چالش درباره تاریخ دقیق تولد و درگذشت او و یا سفرهای رفته یا نرفته او، باید به آثار و آموزه‌های سعدی روی بیاوریم و پندها و اخلاقیات سعدی را دستاویزی برای رستگاری زندگانی بشر سازیم.