ادامه عملیات روکش آسفالت معابر سطح شهر نی‌ریز
 حامد فرغت شهردار نی‌ریز در ارتباط با روکش خیابان ولی‌عصر گفت: فاز اول از میدان ۱۵ خرداد تا میدان فضل و فاز دوم از میدان فضل تا انتهای بولوار ولی‌عصر خواهد بود.

یادآور می‌شود اجرای فاز دوم بعد از تعیین تکلیف ورودی‌ها و دوربرگردان‌های تقاطع غیر همسطح شهید سرافراز ( تقاطع در حال احداث ورودی شهر ) و ظرف چند ماه آینده به اجرا در خواهد آمد.