کار ۴ فروشگاه مواد غذایی غیربهداشتی در نی ریز به تعطیلی کشید
کارشناس مسوول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان نی ریز  اعلام کرد: بر اساس دستور دادیار واحد اجرای احکام کیفری، دو واحد نان فانتزی و دو واحد شیرینی فروشی متخلف با همکاری اداره اماکن عمومی تعطیل شد.

اکبر رحیمی با اشاره به اینکه این واحدها به علت رعایت نکردن موازین بهداشتی، تهدید سلامتی عمومی و به کار بردن رنگ های غیرمجاز در تولید تعطیل شدند، افزود: تاکنون به تمامی واحدهای عرضه مواد غذایی اخطارهای لازم برای استفاده نکردن از رنگ های غیرمجاز داده شده است.

وی ادامه داد: با بررسی های صورت گرفته و نمونه گیری از مواد غذایی تولیدی این واحدها و با تشخیص آزمایشگاه مرکزی شیراز، مشخص شد که این واحدها از رنگ های غیرمجاز استفاده کردند که حکم آنها از سوی دادگستری صادر شده است.

مهندس رحیمی با تأکید بر اینکه استفاده از رنگ های غیرمجاز باعث بروز بیماری های مزمن از جمله سرطان می شود، اضافه کرد: همشهریان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، شکایت خود را به کمک سامانه رایگان تخلفات بهداشت محیط با شماره تلفن ۱۹۰، ثبت کنند.