آغاز کشت سورگوم در نی ریز
کارشناس واحد زراعت مدیریت جهاد کشاورزی نی ریز گفت: با هدف تغییر الگوی کشت برای اولین بار در حومه شهرستان، سورگوم علوفه‌ای مخصوص آب و خاک شور در سطح ۴.۵ هکتار کشت شد.
زارعی افزود: از قابلیت رشد این گیاه، کم آب بر بودن آن نسبت به سایر غلات خصوصا ذرت و طول دوره رشد آن ۱۵۰ روز است .
این گیاه در مقایسه با ذرت دانه ای، رشد سریعتری دارد و شش بار در سال می توان محصول آن را برداشت کرد درحالی که ذرت دانه ای تنها یک بار در سال محصول دارد.
سورگوم به سرما و رطوبت حساس بوده و بدلیل مقاوم بودن در برابر خشکی و گرما به شتر گیاهان معروف شده است.