دکتر حمیدرضا جمشیدی مشاور وزیر و دبیر ستاد ویژه وزارت بهداشت شد

ایلنا: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر حمیدرضا جمشیدی را به عنوان مشاور خود در امور دارویی و همچنین به عنوان دبیر ستاد تدابیر ویژه وزارت بهداشت منصوب کرد.


متن این حکم به شرح زیر است:


جناب آقای دکتر حمیدرضا جمشیدی
با توجه به سوابق علمی و اجرایی ارزنده جنابعالی و به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور اینجانب در امور دارویی و دبیر ستاد تدابیر ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می‌شوید