كشف 15 ميليارد داروي تاريخ مصرف گذشته در"ني ريز"

سرهنگ "سيد خالد يوسفي"  بيان كرد: در پي دريافت خبري مبني بر انبار دپوي دارو در يكي از محله هاي شهرستان "ني ريز"، موضوع به صورت ويژه در دستور كار ماموران پليس آگاهي قرار گرفت.

فرمانده انتظامي "ني ريز" افزود: ماموران در بازرسي از آن انبار مقادير قابل توجهي داروي ايراني و خارجي تاريخ مصرف گذشته كه به صورت غيرمجاز و بدون رعايت ضوابط قانوني نگهداري و توزيع مي شد، كشف كردند.

اين مقام انتظامي با بيان اينكه ارزش ريالي اين محموله برابر نظر كارشناسان شبكه بهداشت، 15 ميليارد ريال برآورد شده، تصريح كرد: در اين خصوص يك نفر دستگير و تحويل مراجع قضائي شد.#