ارسال کمک های فرهنگیان و دانش آموزان نی ریزی به سیل زدگان خوزستان
به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش نی ریز،پس از اعلام مدیر کل آموزش وپرورش فارس مبنی بر کمک رسانی به سیل زدگان، اولیا، دانش آموزان فرهنگیان و مدیریت آموزش وپرورش نی ریز با ابراز همدردی، همکاری و کمک های نوع دوستانه ی خود را به مناطق سیل زده ارسال نمودند .
در همین راستا مبلغ بیست میلیون تومان بصورت نقدی و مبلغ ده میلیون تومان به صورت غیر نقدی که شامل مقادیری کمپوت و کنسرو، ، البسه وپوشاک، برنج و روغن، آب آشامیدنی، لوازم التحریر و همچنین نوشت افزار و کفش بودکه برای توزیع بین سیل زدگان استان خوزستان توسط یک دستگاه کامیون ارسال گردید.