به دنبال انتشار شایعه رد صلاحیت سرپرست شهرداری نی ریز به عنوان شهردار
مسعود لایقمند: قویا شایعه رد صلاحیت مهندس فرغت را تکذیب میکنم/ پرونده تایید حکم مهندس فرغت در حال طی مراحل تشریفات اداری است / با توجه به انطباق مدارک و مستندات با قانون، انشاالله به زودی تاییدیه حکم ایشان را از استانداری دریافت و اعلام مینماییم
در پی انتشار شایعاتی مبنی بر رد صلاحیت مهندس فرغت ، سرپرست شهرداری نی ریز از طرف استانداری و مخالفت با شهردار شدن ایشان ، خبرنگار نای ذی نیوز جهت رفع شبهات و تنویر افکار عمومی با ریاست محترم شورای شهر گفتگو نمود . 

مسعود لایقمند در گفتگو با خبرنگار ما ضمن تکذیب این شایعه گفت ، عده ای بیمار ، که نان خود را در ایجاد تنش و تفرقه میبینند به دنبال ایجاد حاشیه برای شهرداری در دور جدید مدیریت آن هستند . 

ایشان افزود شورای شهر نی ریز با انطباق مدارک و مستندات معرفی شهردار با قانون ،اقدام به انتخاب و معرفی مهندس فرغت به استانداری جهت پست  شهردار شهر نی ریز نمود که البته به دلیل طی تشریفات  اداری و تعویض استاندار ،طبیعیست که مراحل تایید حکم ایشان با تاخیر مواجه شود . 

رئیس شورای شهر نی ریز  افزود ،به همشهریان این نوید را میدهم که انشاالله به زودی حکم تایید شهرداری مهندس فرغت را دریافت و از طریق رسانه ها اعلام مینماییم . 

گفتنیست ،مهندس فرغت توانست با کسب اکثریت آرا به عنوان شهردار شهر نی ریز انتخاب شود و هم اکنون شورای شهر نی ریز در انتظار تایید حکم شهرداری ایشان توسط مراجع ذی صلاح میباشد .
 وی در مدت کوتاه مسئولیت ،با تعامل سازنده با روحانیت و سایر اقشار شهر نی ریز اقدامات ملموس و مثبتی داشته است .